Liên hệ

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA
Số 17, đường 19/5, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3825372
Email: cucthue@qlkskhanhhoa.vn
Website: https://qlkskhanhhoa.vn

Gọi ngay