Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản Lý Thông tin lưu trú Tỉnh Khánh Hòa

PHẦN MỀM QUẢN LÝ THÔNG TIN LƯU TRÚ TỈNH KHÁNH HÒA

  1. 1. HỆ THỐNG

1.1. Mô tả hệ thống

Địa chỉ truy cập hệ thống: http://qllt.khanhhoa.vn

Địa chỉ tải tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống:

http://qllt.khanhhoa.vn/Documents/HDSD-QLLT-KH.pdf

Đối tượng tham gia: Các khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, homestay, cơ sở kinh doanh lưu trú trên toàn địa bàn tình Khánh Hòa.

Quy trình đăng ký khách trực tuyến:

 

Tải tài liệu: http://qllt.khanhhoa.vn/Documents/HDSD-QLLT-KH.pdf