Giới thiệu

Hệ thống quản lý lưu trú (địa chỉ: https://qlkskhanhhoa.vn) là hệ thống thông tin chia sẻ dữ liệu giữa các tổ chức quản lý, kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” (gọi tắt là Hệ thống quản lý lưu trú).

Đối tượng tham gia: Các khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, homestay, cơ sở kinh doanh lưu trú trên toàn địa bàn tình Khánh Hòa.

Đây là hệ thống dữ liệu dùng chung cho các ngành: Công an, Thuế, Du lịch, Thống kê để quản lý khách lưu trú trên địa bàn tỉnh. Hệ thống quản lý lưu trú phát huy hiệu quả tại các đơn vị ở trung tâm TP. Nha Trang.

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA
Số 17, đường 19/5, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3825372
Email: cucthue@qlkskhanhhoa.vn
Website: https://qlkskhanhhoa.vn

Add Comment

Gọi ngay