Home

Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 09/10/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2984/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả và giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng hệ thống thông tin chia sẻ dữ liệu giữa các tổ chức quản lý, kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. Điều 2 của Quyết định số 2984/QĐ-UBND đã giao quyền sở hữu cho các đơn vị như sau: Công an tỉnh tổ chức triển khai Hệ thống phần mềm khai báo dành cho các cơ sở kinh doanh lưu trú cho toàn bộ các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn toàn tỉnh sử dụng. Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo một số nội dung sau:

  1. Từ ngày 01/01/2018, Cục Thuế đã dừng khai báo thông tin quản lý lưu trú tại ứng dụng Quản lý khách sạn của Cục Thuế trên website https://qlkskhanhhoa.vn.
  2. Cơ sở kinh doanh lưu trú đã đăng ký và sử dụng ứng dụng Quản lý khách sạn của Cục Thuế (https://qlkskhanhhoa.vn) thực hiện tra cứu; sao lưu, lưu trữ dữ liệu lịch sử trước ngày 01/01/2018 để phục vụ công việc (nếu cần).

Còn website này sẽ là nơi chia sẻ MIỄN PHÍ các kiến thức liên quan đến thuế, thành lập công ty, thông tư nghị định, được cập nhập 24/7, kèm theo đó là dịch vụ hỗ trợ tận tình cho quý khách hàng.

Trân trọng cám ơn,

 

Add Comment