Đăng ký
Tên doanh nghiệp *  
Tên khách sạn *  
Mã số thuế *    
Vốn kinh doanh *    
Số phòng *    
Loại khách sạn *
Địa chỉ
Khu vực *
Huyện/Thị xã/Phường *
Điện thoại *  
Fax
Email *    
Website
Thông tin

Trang chủ


Bản quyền thuộc CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA
Số 17 đường 19/5, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (84).58.3825372 - 3562181 - 3813837 / Fax: 058.3821918
Email liên hệ: cucthue@qlkskhanhhoa.vn